Μια επιστολή από την Αμερική: Ζώντας με Γ.Τ.Ο.

Μία ανοιχτή επιστολή προς τους πολίτες, τους πολιτικούς και το ρυθμιστικό νομοθετικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τους κινδύνους που εγκυμονούν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. 

Ως αμερικανοί πολίτες σας γράφουμε αυτή την επιστολή επειδή είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι κι επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες μας σχετικά με τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες (Γ.Τ.K.) και τις βλάβες που αυτές προκαλούν στα αγροτικά συστήματα, αλλά και τις μεταβολές που επιφέρουν στον εφοδιασμό τροφίμων.

Στη χώρα μας, οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες καλύπτουν περίπου το ήμισυ της καλλιεργήσιμης γης. Γύρω στο 94% της καλλιεργήσιμης σόγιας, 93% του καλλιεργήσιμου καλαμποκιού και 96% του καλλιεργήσιμου βαμβακιού είναι γενετικώς τροποποιημένα.1

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν εγκρίνει τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες όπως συνέβη σ’ εμάς, αλλά δέχονται επί του παρόντος τεράστια πίεση από τις κυβερνήσεις, τους παρασκηνιακούς μεσάζοντες της βιοτεχνολογίας και τις μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να υιοθετήσουν μία – όπως τη θεωρούμε εμείς – αγροτική τεχνολογία που βρίσκεται στα όρια της χρεωκοπίας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σε σταθερή βάση ότι 72% των Αμερικανών δεν θέλουν να τρώνε τροφές που εμπεριέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ενώ άνω του 90% των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι τροφές αυτές θα έπρεπε να φέρουν την ανάλογη σήμανση.2

Παρά τη συμπαγή αυτή λαϊκή εντολή, κάθε προσπάθεια προκειμένου οι ομοσπονδιακές3 και κρατικές αρχές4 να ρυθμίζουν με καλύτερο τρόπο [την καλλιέργεια και αγορά τροφίμων] ή απλά να παρέχουν [την απαραίτητη] σήμανση στα τρόφιμα, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί επιβάλλονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων και βιοτεχνολογίας, οι οποίες διαθέτουν απεριόριστα κονδύλια5 και αδικαιολόγητη επιρροή.

Καθώς εξετάζετε τις διαθέσιμες επιλογές σας, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία κοντά δύο δεκαετιών σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύουμε ότι η δική μας εμπειρία θα έπρεπε να λειτουργήσει ως μία προειδοποίηση για όσα ενδέχεται να συμβούν στις χώρες σας, αν ακολουθήσετε την ίδια κατεύθυνση με εμάς.

Υποσχέσεις που Αθετήθηκαν

Οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες κυκλοφόρησαν στην αγορά με την υπόσχεση μίας διαρκώς αυξανόμενης απόδοσης και μειούμενης χρήσης φυτοφαρμάκων. Δεν κατάφεραν τίποτε από τα δύο.6 Για την ακρίβεια, σύμφωνα με μία πρόσφατη αναφορά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η απόδοση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών ενδέχεται να είναι χαμηλότερη των αντιστοίχων καλλιεργειών που δεν εμπεριέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.7

Στους αγρότες ειπώθηκε επίσης ότι οι γενετικά τροποποιημένες σοδειές θα απέφεραν μεγαλύτερα κέρδη. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, διαφέρει.8 Η αποδοτικότητα είναι εξαιρετικά μεταβλητή, ενώ τα κόστη καλλιέργειας έχουν φτάσει στα ύψη.9

Σε νομικό επίπεδο, οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι δεν επιτρέπεται να κρατηθούν για επαναφύτευση, που σημαίνει ότι οι αγρότες αναγκάζονται να αγοράζουν νέους σπόρους κάθε χρόνο. Οι επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας ελέγχουν τις τιμές των σπόρων, οι οποίοι αυξάνουν τα κόστη των αγροτών κατά 3-6 φορές περισσότερο απ’ ότι οι συμβατικοί σπόροι.10

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις τεράστιες χημικές εισροές που προϋποθέτουν, σημαίνει ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν αποδειχθεί πιο δαπανηρές από τις συμβατικές. Λόγω της δυσανάλογης έμφασης στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, οι συμβατικές ποικιλίες σπόρων έχουν πάψει να είναι πλέον ευρέως διαθέσιμες, μην αφήνοντας πολλές επιλογές στους αγρότες ή δίχως να τους επιτρέπουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τι ακριβώς θα φυτέψουν.11

Αγρότες που επέλεξαν να μην καλλιεργήσουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ενδέχεται να ανακαλύψουν ότι τα χωράφιά τους έχουν επιμολυνθεί γενετικά, ως αποτέλεσμα της σταυρογονιμοποίησης ανάμεσα σε συγγενικά είδη φυτών12, όπως και ότι γενετικά τροποποιημένοι και μη σπόροι έχουν αναμιχθεί ήδη κατά την αποθήκευσή τους.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, οι αγρότες μας χάνουν την πρόσβασή τους στις αγορές του εξωτερικού. Πολλές χώρες έχουν θέσει περιορισμούς ή άμεσες απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια ή την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών13 και ως αποτέλεσμα, κάθε φορά που αποκαλύπτεται ότι ένα φορτίο σιτηρών έχει επιμολυνθεί με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), οι καλλιέργειες αυτές μετατρέπονται σε αιτία εμπορικών αντιδικιών.14

Η αναπτυσσόμενη αγορά βιολογικών προϊόντων εδώ στις ΗΠΑ έχει επηρεαστεί εξίσου. Πολλοί βιοκαλλιεργητές έχουν απολέσει συμβόλαια για βιολογικούς σπόρους λόγω των υψηλών επιπέδων επιμόλυνσης. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται διαρκώς και αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Φυτοφάρμακα και Υπερ-ζιζάνια

Οι πιο ευρέως διαδεδομένες καλλιέργειες γενετικών τροποποιημένων είναι γνωστές ως σοδειές «Roundup Ready». Οι καλλιέργειες αυτές, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούν καλαμπόκι και σόγια, έχουν τροποποιηθεί γενετικά ώστε όταν ψεκάζονται με το ζιζανιοκτόνο Roundup® – ενεργό συστατικό του οποίου αποτελεί η φωσφονομεθυλική γλυκίνη (glyphosate) – τα αγριόχορτα να πεθαίνουν ενώ τα καλλιεργημένα φυτά να συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Η κατάσταση αυτή μας έχει οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο. Τα αγριόχορτα έχουν γίνει πιο ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα, αναγκάζοντας τους αγρότες να ψεκάζουν ακόμα περισσότερο. Η αυξημένη χρήση ζιζανιοκτόνων δημιουργεί ακόμα πιο «υπερμεγέθη» ζιζάνια και ακόμα μεγαλύτερη χρήση ζιζανιοκτόνων.

Μία πρόσφατη επιθεώρηση αποκαλύπτει ότι μεταξύ του 1996 και του 2011, οι αγρότες που καλλιέργησαν Roundup Ready χρησιμοποίησαν μεγαλύτερο ποσοστό ζιζανιοκτόνων κατά 24% απ’ ότι οι αγρότες που επέλεξαν παρόμοιες καλλιέργειες με μη τροποποιημένους γενετικά οργανισμούς.15

Αν εξακολουθήσουμε να καλλιεργούμε Roundup Ready, προβλέπεται ότι στο μέλλον θα πρέπει να προσδοκούμε μία ετήσια αύξηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων κατά 25%. Αυτός ο μονόδρομος σημαίνει ότι κατά την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ, προέκυψαν τουλάχιστον 14 είδη αγριόχορτων ανθεκτικών στη φωσφονομεθυλική γλυκίνη16, ενώ πάνω από τα μισά αγροκτήματα της χώρας μαστίζονται από ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα φυτά.17

Οι επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας, οι οποίες πουλούν τόσο τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους, όσο και τα ζιζανιοκτόνα18, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έχουν προτείνει τη δημιουργία νέων καλλιεργητικών ποικιλιών, οι οποίες θα είναι σε θέση να αντέξουν την εφαρμογή ακόμα πιο ισχυρών και τοξικών ζιζανιοκτόνων, όπως το 2,4-D (2,4-διχλωρο-φενοξυ-ασετικό οξύ) και το dicamba (3,6-διχλωρο-2-μεθοξυβενζοϊκό οξύ). Ωστόσο, υπολογίζεται ότι εάν εγκριθούν αυτές
οι νέες ποικιλίες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία επιπλέον αύξηση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50%.19

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Σύμφωνα με έρευνες αποδεικνύεται ότι η αυξημένη εφαρμογή ζιζανιοκτόνων κατά την καλλιέργεια σπόρων Roundup Ready επιδρά με ιδιαίτερα καταστροφικό τρόπο στο φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, το Roundup καταστρέφει τον ασκληπιό (asclepias syriaca), ένα βότανο το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή τροφής της εμβληματικής πεταλούδας μονάρχη (Danaus plexippus)20 ενώ συνιστά απειλή και για άλλα σημαντικά είδη εντόμων, όπως οι μέλισσες.21

Επίσης, είναι καταστρεπτικό για το χώμα, σκοτώνοντας τους ωφέλιμους οργανισμούς που κρατούν τη γη υγιή και παραγωγική22, μην επιτρέποντας στα φυτά πρόσβαση σε πολύ σημαντικά μικροθρεπτικά στοιχεία (ιχνοστοιχεία).23

Δίχως υγιές χώμα, η καλλιέργεια υγιών φυτών καθίσταται ανέφικτη. Άλλοι τύποι γενετικά τροποποιημένων φυτών, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να παράγουν το δικό τους εντομοκτόνο (π.χ. το βαμβάκι τύπου “Bt”), έχουν επίσης αποδειχθεί επιβλαβείς για τα ωφέλιμα έντομα, συμπεριλαμβανομένων ειδών της οικογένειας των νευροπτέρων (chrysopidae)24, ψύλλων του νερού της οικογένειας daphnia25, λοιπών υδροβίων εντόμων26, αλλά και της πασχαλίτσας.27

Παράλληλα αυξάνεται η ανθεκτικότητα των φυτών στα εντομοκτόνα28, δημιουργώντας νέες ποικιλίες ανθεκτικών υπερ-ζωυφίων (superbugs), απαιτώντας ευρύτερη εφαρμογή εντομοκτόνων κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων του κύκλου ανάπτυξης [του φυτού], για παράδειγμα επί του σπόρου πριν καν αυτός φυτευθεί.29 Παρόλα αυτά, εδώ έχουν ήδη εγκριθεί νέες ποικιλίες καλαμποκιού και σόγιας Bt, οι οποίες σύντομα θα καλλιεργηθούν.

Μία Απειλή κατά της Ανθρώπινης Υγείας

Τα γενετικά τροποποιημένα συστατικά εντοπίζονται παντού στην τροφική αλυσίδα. Υπολογίζεται ότι 70% των μεταποιημένων τροφίμων στις ΗΠΑ έχουν παραχθεί συμπεριλαμβάνοντας γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Εάν στα προϊόντα αυτά συνυπολογιστούν τα ζωικά παράγωγα από ζώα που έχουν ταϊστεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, τότε τα ποσοστά αυτά θα είναι κατά πολύ υψηλότερα.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι καλλιέργειες Roundup Ready περιέχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά φωσφονομεθυλικής γλυκίνης – καθώς κι ενός παραγώγου της τοξικής της αποδόμησης, του αμινομεθυλφωσφονικού οξέως (AMPA) – απ’ ότι οι συνήθεις καλλιέργειες.30

Ίχνη της φωσφονομεθυλικής γλυκίνης έχουν εντοπιστεί στο μητρικό γάλα και τα ούρα των αμερικανίδων γυναικών, όπως επίσης και στο πόσιμο νερό.31 Τα επίπεδα της ανιχνεύσιμης στο μητρικό γάλα ουσίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά – υπερβαίνουν κατά 1600 φορές τα ανάλογα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση της ουσίας αυτής στο πόσιμο νερό.

Τα μωρά τη λαμβάνουν μέσω του θηλασμού ή της προσθήκης νερού στα υποκατάστατα μητρικού γάλατος, γεγονός που συνιστά ένα απαράδεκτα υψηλό επίπεδο κινδύνου για τη βρεφική υγεία, εφόσον η φωσφονομεθυλική γλυκίνη κατηγορείται για την αποδιοργάνωση του ορμονικού συστήματος.32 Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, φαίνεται ότι το ζιζανιοκτόνο αυτό παρουσιάζει τοξικότητα ως προς το σπέρμα.33

Παρομοίως, ίχνη της τοξίνης Bt έχουν εντοπιστεί στο αίμα των μητέρων και των μωρών τους.34 Τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ουδέποτε δοκιμάστηκαν σε ανθρώπους προτού απελευθερωθούν στην τροφική αλυσίδα, ενώ η επίδραση αυτών των συστατικών στην ανθρώπινη υγεία, καθώς κυκλοφορούν και συσσωρεύονται στα σώματά μας, ουδέποτε μελετήθηκε από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία, αλλά και τις ίδιες τις εταιρείες που τα παράγουν.

Ωστόσο, μελέτες σε ζώα που έχουν ταϊστεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές ή με φωσφονομεθυλική γλυκίνη, παρουσιάζουν ανησυχητικά συμπτώματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται βλάβες σε ζωτικά όργανα όπως το συκώτι και τα νεφρά, τον εντερικό ιστό και την εντερική χλωρίδα, προσβολή του ανοσοποιητικού συστήματος, ανωμαλίες στο αναπαραγωγικό σύστημα, ακόμη και ογκογένεση.35

Αυτές οι επιστημονικές μελέτες σε ένα δυνητικό επίπεδο υποδηλώνουν την ύπαρξη σοβαρών ζητημάτων ως προς την ανθρώπινη υγεία, τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφτεί όταν η χώρα μας πρωτοαποφάσισε να στραφεί στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, ενώ παρόλα αυτά εκείνοι που θα όφειλαν να μας προστατέψουν, συνεχίζουν να αδιαφορούν για τους κινδύνους.

Αντιθέτως μάλιστα, τα ρυθμιστικά σώματα στις ΗΠΑ εξακολουθούν να στρέφονται σε ξεπερασμένες μελέτες και άλλες πληροφορίες που παράγουν και παρέχουν οι εταιρείες βιοτεχνολογίας, οι οποίες απορρίπτουν κάθε λόγο ανησυχίας για την υγεία – γεγονός βέβαια που δεν αποτελεί έκπληξη.

Άρνηση των Επιστημονικών Ευρημάτων

Αυτή η μεταστροφή στοιχείων εκ μέρους μιας επιστημονικότητας που εξυπηρετεί εταιρικά συμφέροντα έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα ευρήματα ανεξάρτητων επιστημόνων. Για την ακρίβεια, το 2013, περίπου 300 ανεξάρτητοι επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο εξέδωσαν μία δημόσια προειδοποίηση για την ανυπαρξία επιστημονικής συναίνεσης ως προς την ασφάλεια κατανάλωσης γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και τους κινδύνους που ενέχονται σε αυτά, ενώ όπως αποδεικνυόταν από ανεξάρτητες έρευνες, συνιστούσαν «σοβαρό λόγο ανησυχίας».36

Ανεξάρτητοι επιστήμονες όπως αυτοί, δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά. Όσοι το πράττουν, αντιμετωπίζουν εμπόδια στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων [της έρευνάς τους], έχουν δυσφημιστεί συστηματικά από επιστήμονες που υποστηρίζουν τα γενετικά τροποποιημένα, έχει παρεμποδιστεί η πρόσβασή τους σε ερευνητικά κονδύλια και σε ορισμένες περιπτώσεις απειλήθηκαν οι θέσεις εργασίας τους και η σταδιοδρομία τους γενικότερα.37

Έλεγχος της Διατροφική Επάρκειας

Μέσω της εμπειρίας μας αυτής, μας έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι τα τρόφιμα της γενετικής μηχανικής ουδέποτε είχαν σχέση με το δημόσιο όφελος, την αντιμετώπιση της πείνας ή την υποστήριξη των αγροτών. Δεν συνιστούν, επίσης, μία διαθέσιμη επιλογή για τους καταναλωτές. Αντιθέτως, έχουν να κάνουν με την άσκηση ελέγχου επί του τροφικού συστήματος εκ μέρους κάποιων ιδιωτών κι εταιρειών.

Ο έλεγχος αυτός επεκτείνεται σε τομείς της ζωής, οι οποίοι επηρεάζουν έντονα την καθημερινή μας ευζωία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας τροφίμων, της επιστήμης και της δημοκρατίας. Υπονομεύεται η ανάπτυξη μιας γνήσια βιώσιμης, φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και παρεμποδίζεται η δημιουργία ενός συστήματος προμήθειας υγιών τροφίμων που θα απευθύνεται σε όλους και θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια.

Στις ΗΠΑ σήμερα, αν ξεκινήσουμε από τον ίδιο το σπόρο και καταλήξουμε στα φαγητά που τρώμε, η παραγωγή, η διανομή, η προώθηση και οι δοκιμές για την ασφάλεια τροφίμων προς κατανάλωση ελέγχονται από μία χούφτα εταιρειών, μεγάλο ποσοστό των οποίων έχουν επενδύσει στην τεχνολογία της γενετικής μηχανικής. Δημιουργούν λοιπόν πρώτα προβλήματα και στη συνέχεια μας πουλούν τη λεγόμενη λύση. Πρόκειται για ένα κλειστό κύκλωμα παραγωγής κερδών, το οποίο δεν μπορεί να συναγωνιστεί κανένας άλλος τύπος εμπορικής δραστηριότητας. Όλοι χρειαζόμαστε τροφή και για το λόγο αυτό κάθε πολίτης θα έπρεπε να προσπαθήσει να κατανοήσει τα ζητήματα αυτά.

Καιρός να Μιλήσουμε Ανοιχτά

Οι αμερικανοί/ αμερικανίδες δρέπουν τις επιζήμιες επιπτώσεις μίας επικίνδυνης κι ατεκμηρίωτης αγροτικής τεχνολογίας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα όφειλαν να παραδειγματιστούν: τα οφέλη των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών δεν επαρκούν ώστε αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις τους. Όσοι επίσημοι εξακολουθούν να αδιαφορούν για το γεγονός αυτό, θα έπρεπε να διωχθούν για κραυγαλέες παραβάσεις καθήκοντος.

Εμείς οι υπογράφοντες/ υπογράφουσες, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας και όσα αυτή μας δίδαξε, ώστε να μην διαπράξετε κι εσείς τα ίδια λάθη με εμάς. Σας συνιστούμε θερμά να αντισταθείτε στην έγκριση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, να αρνηθείτε να καλλιεργήσετε όσους γενετικά τροποποιημένους σπόρους έχουν ήδη εγκριθεί, να απορρίψετε την εισαγωγή ή/και την πώληση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών και τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και να μιλήσετε ανοιχτά ενάντια στην επιρροή που ασκούν οι εταιρείες στην πολιτική, τη ρυθμιστική νομοθεσία και την επιστήμη.

Αν οι πολίτες/ πολίτισσες του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελέσουν ένα νέο εταιρικό πεδίο προώθησης γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και τροφίμων, τότε οι δικές μας προσπάθειες για τη σήμανση και τον έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα καταστούν δυσκολότερες, αν όχι ανέφικτες.

Αν οι δικές μας προσπάθειες αποτύχουν, οι δικοί σας αγώνες για αποκλεισμό των γενετικά τροποποιημένων από τις αγορές της Ευρώπης θα αποτύχουν επίσης. Εάν ωστόσο συνεργαστούμε, θα καταφέρουμε να αναζωογονήσουμε το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων, εξασφαλίζοντας ένα υγιές χώμα, υγιή χωράφια, υγιή τρόφιμα και υγιείς ανθρώπους.

 

References

1 Adoption of Genetically Engineered Crops in the US 1996-2014 – Recent Trends in GE Adoption, United States Department of Agriculture (USDA), July 2014, http://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx#.U9aA4fldUz0

2 Consumer Support for Standardization and Labeling of Genetically Engineered Food 2014 Nationally‐Representative Phone Survey, Consumer Reports® National Research Center Survey Research Report, https://consumersunion.org/wp-content/uploads/2014/06/2014_GMO_survey_report.pdf ; see also Brinkerhoff N, Americans overwhelmingly want GMO labelling…until big companies pour money into election campaigns, AllGov News, January 7, 2014 http://www.allgov.com/news/where-is-the-money-going/americans-overwhelmingly-want-gmo-labelinguntil-big-companies-pour-money-in-election-campaigns-140107?news=852102

3 GE Food Labelling: States Take Action, Fact Sheet, Center for Food Safety, June 2014, http://www.centerforfoodsafety.org/files/ge-state-labeling-fact-sheet-620141_28179.pdf

4 ibid

5 Jargon J and Berry I, Dough Rolls Out to Fight ‘Engineered’ Label on Food, Wall Street journal, October 25, 2012, http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970203400604578073182907123760

6 Benbrook C. Evidence of the magnitude and consequences of the Roundup Ready soybean yield drag from university-based varietal trials in 1998: Ag BioTech InfoNet Technical Paper Number 1. Sandpoint, Idaho; 1999, http://www.mindfully.org/GE/RRS-Yield-Drag.htm; see also Elmore RW, Roeth FW, Nelson LA, et al. Glyphosate-resistant soyabean cultivar yields compared with sister lines. Agron J, 2001;93: 408-412; see also Ma BL, Subedi KD. Development, yield, grain moisture and nitrogen uptake of Bt corn hybrids and their conventional near-isolines. Field Crops Res. 2005; 93: 199-211; see also Bennett H. GM canola trials come a cropper. WA Business News. http://www.wabusinessnews.com.au/en-story/1/69680/GM-canola-trials-come-a-cropper January 16, 2009; see also Gurian-Sherman D. Failure to yield: Evaluating the performance of genetically engineered crops. Cambridge, MA: Union of Concerned Scientists; 2009. Available at: http://www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/failure-to-yield.pdf

7 Genetically Engineered Crops in the United States, USDA, Economic Research Services, February 2014 http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err162.aspx#.U7vzi7Hrzbx

8 Fernandez-Cornejo J, Wechsler S, Livingston M, Mitchell L. Genetically engineered crops in the United States. Washington, DC: US Department of Agriculture; 2014. Available at: http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err162.aspx#.U0P_qMfc26x

9 Fernandez-Cornejo J, McBride WD. The adoption of bioengineered crops. Agricultural Economic Report No. 810. Washington, DC: US Department of Agriculture; 2002, http://www.ers.usda.gov/publications/aer810/aer810.pdf; see also Gómez-Barbero M, Rodríguez-Cerezo E. Economic impact of dominant GM crops worldwide: A review. European Commission Joint Research Centre: Institute for Prospective Technological Studies; 2006, http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur22547en.pdf; see also Benbrook CM. Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the United States: The first thirteen years. Washington, DC: The Organic Center; 2009. Available at: http://www.organic-center.org/reportfiles/13Years20091126_FullReport.pdf; see also Howard P. Visualizing consolidation in the global seed industry: 1996-2008. Sustainability. 2009; 1: 1266-87; see also Neuman W. Rapid rise in seed prices draws US scrutiny, New York Times, March 11, 2010, http://www.nytimes.com/2010/03/12/business/12seed.html?_r=1.

10 Benbrook CM. The magnitude and impacts of the biotech and organic seed price premium. Washington, DC: The Organic Center; 2009. Available at: http://www.organic-center.org/reportfiles/Seeds_Final_11-30-09.pdf

11 Roseboro K, The GMO Seed Monopoly: Reducing Farmer’s Seed Options, Organic Connections, 16 April 2013 http://organicconnectmag.com/wp/the-gmo-seed-monopoly-reducing-farmers-seed-options/#.UW6i4LVllfY

12 D’Hertefeldt T, Jørgensen RB, Pettersson LB. Long-term persistence of GM oilseed rape in the seedbank. Biol Lett. 2008; 4: 314-317; see also Gilbert N. GM crop escapes into the American wild. Nature. 2010. Available at: http://www.nature.com/news/2010/100806/full/news.2010.393.html; see also Black R. GM plants “established in the wild”, BBC News, August 6, 2010, http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10859264.

13 The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. http://bch.cbd.int/protocol/default.shtml; see also GMO-Free Europe, http://www.gmo-free-regions.org.

14 Technical consultation on low levels of genetically modified (GM) crops in international food and feed trade, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy March 21-22, 2014, http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_4_Final_En.pdf.

15 Benbrook CM, Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the US – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe, 2012; 24: 24, doi: 10.1186/2190-4715-24-24

16 USDA 2014, op cit

17 The Rise of Superweeds – and What to Do About It, Union of Concerned Scientists, Policy Brief, December 2013, http://www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/rise-of-superweeds.pdf

18 Superweeds – How biotech crops bolster the pesticide industry, Food & Water Watch, July 2013 http://documents.foodandwaterwatch.org/doc/Superweeds.pdf#_ga=1.262673807.2090293938.1404747885

19 Benbrook CM, 2012, ibid

20 Brower LP, Decline of monarch butterflies overwintering in Mexico: is the migratory phenomenon at risk?, Insect Conservation and Diversity, Volume 5, Issue 2, pages 95-100, March 2012, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1752-4598.2011.00142.x/full

21 Garcia, MA and Altieri M, Transgenic Crops: Implications for Biodiversity and Sustainable Agriculture. Bulletin of Science, Technology & Society, 2005; 25(4) 335-53 DOI: 10.1177/0270467605277293; see also Haughton, A J et al Invertebrate responses to the management of genetically modified herbicide tolerant and conventional spring crops. II. Within-field epigeal and aerial arthropods. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, 2003; 358: 1863-77; see also Roy, DB et al Invertebrates and vegetation of field margins adjacent to crops subject to contrasting herbicide regimes in the Farm Scale Evaluations of genetically modified herbicide-tolerant crops, Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, 2003; 358: 1879-98.

22 Glyphosate herbicide affects belowground interactions between earthworms and symbiotic mycorrhizal fungi in a model ecosystem. Nature Scientific Reports, July 9, 2014, 4: 5634, DOI: doi:10.1038/srep05634; Citizens Concerned About GM, Suffocating the soil: An “unanticipated effect” of GM crops, 15 March 2013, http://www.gmeducation.org/environment/p207351-suffocating-the-soil:-anunanticipated-effectof-gm-crops.html.

23 Tapesser B et al, Agronomic and environmental aspects of the cultivation of genetically modified herbicide-resistant plants A joint paper of BfN (Germany), FOEN (Switzerland) and EAA (Austria), Bonn, Germany 2014, http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript362.pdf.

24 Tapesser B et al, 2014, op cit

25 Tapesser B et al, 2014, op cit

26 Rossi-Marshall EJ et al, Toxins in transgenic crop byproducts may affect headwater stream ecosystems, PNAS, 2007, 104(41): 16204-16208, http://www.pnas.org/content/104/41/16204.abstract.

27 Tapesser B et al, 2014 op cit; see also Schmidt JEU, Braun CU, Whitehouse LP, Hilbeck A: Effects of activated Bt transgene products (Cry1Ab, Cry3Bb) on immature stages of the ladybird Adalia bipunctata in laboratory ecotoxicity testing, Arch Environ Contam Toxicol 2009, 56:221-228, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00244-008-9191-9.

28 Gassmann AJ et al, Field-evolved resistance by western corn rootworm to multiple Bacillus thuringiensis toxins in transgenic maize, Proc Natl Acad Sci, 2014 ; 111(14): 5141-46, http://www.pnas.org/content/111/14/5141; see also Letter from 22 Members and Participants of North Central Coordinating Committee NCCC46 and Other Corn Entomologists to US EPA, March 5, 2012, http://www.biosicherheit.de/pdf/aktuell/12-03_comment_porter_epa.pdf; see also Huang F et al, Resistance of sugarcane borer to Bacillus thuringiensis Cry1Ab toxin, Entomol Exp Appl, 2007; 124: 117-23, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1570-7458.2007.00560.x/abstract;jsessionid=77E6295826AFA053813D7CFD5A1C15DB.f01t01?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false; see also Tabashnik BE, et al, Insect resistance to Bt crops: Evidence versus theory, Nat Biotechnol, 2008; 26: 199-202, http://www.cof.orst.edu/cof/teach/agbiotox/Readings%202008/TabashnikBtResistInsects-NatBiotech-2008.pdf.

29 Leslie TW, Biddinger DJ, Mullin CA, Fleischer SJ. Carabidae population dynamics and temporal partitioning: Response to coupled neonicotinoid-transgenic technologies in maize, Env Entomol, 2009; 38: 935-43; see also Gurian-Sherman D. Genetically engineered crops in the real world – Bt corn, insecticide use, and honey bees. The Cornucopia Institute, January 13, 2012. http://www.cornucopia.org/2012/01/genetically-engineered-crops-in-the-real-world-bt-corn-insecticide-use-and-honey-bees

30 Bohn T et al, Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans, Food Chemistry, 2014; 153: 207-15;

31 Glyphosate testing report: Findings in American mothers’ breast milk, urine and water. Mom’s Across America, April 7, 2014, http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/yesmaam/pages/774/attachments/original/1396803706/Glyphosate__Final__in_the_breast_milk_of_American_women_Draft6_.pdf?1396803706.

32 Gasnier C, et al, Glyphosate-based herbicides are toxic and endocrine disruptors in human cell lines, Toxicology, 2009; 262: 184-91. doi:10.1016/j.tox.2009.06.006; see also Hokanson R, et al, Alteration of estrogen-regulated gene expression in human cells induced by the agricultural and horticultural herbicide glyphosate, Hum Exp Toxicol, 2007; 26: 747-52, doi:10.1177/0960327107083453; see also Thongprakaisang S, et al, Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptors, Food Chem Toxicol, 2013; 59: 129-136. doi:10.1016/j.fct.2013.05.057.

33 Cassault-Meyer E et al, An acute exposure to glyphosate-based herbicide alters aromatase levels in testis and sperm nuclear quality, Environmental Toxicology and Pharmacology, 2014; 38(1): 131-40.

34 Aris A and Leblanc S, Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada, Reproductive Toxicology, 2011; 31(4): 528-533.

35 Fagan F et al, Chapter 3 – Health Hazards of GM Foods and Chapter 4 – Health Hazards of Roundup and glyphosate, in GMO Myths & Truths: An evidence-based examination of the claims made for the safety and efficacy of genetically modified crops and foods, Earth Open Source, 2nd Ed, 2014. (See also Séralini, GE et al Republished study: Long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize, Environ Sci Eur 2014; 26: 14)

36 Statement: No scientific consensus on GMO safety, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, October 21, 2013, http://www.ensser.org/increasing-public-information/no-scientific-consensus-on-gmo-safety.

37 Smith, J, GMO Researchers Attacked, Evidence Denied, and a Population at Risk, Global Research, September 19, 2012, http://www.globalresearch.ca/gmo-researchers-attacked-evidence-denied-and-a-population-at-risk/5305324; see also Waltz E, GM crops: Battlefield, Nature, 2009; 461, 27-32 doi:10.1038/461027a; see also Woodward L, Muzzled by Monsanto, Citizens Concerned About GM, May 4, 2014, http://www.gmeducation.org/blog/p217611-muzzled-by-monsanto.html.

 

 

The Letter from America is copyright © Beyond GM 2014

Μετάφραση: Τίνα Λυγδοπούλου (Translation: Tina Lygdopoulou)

LATEST TWEET @Beyond_GM

About this site:
The Letter From America is coordinated by Beyond GM. Endorsing this site is a vote for a safer, healthier more sustainable food system, for the health of our plants, animals and soil, for the independence and future security of our farmers. Thank you for speaking up.    Read more...